Kalender

20 oktober
Herfstvakantie
07 november
Schoolontbijt
08 november
Bezoek Rijksmuseum
Overzicht Kalender

Verenigingsnieuws

Oogsttijd op CBS De Flambou

Een schitterend gezicht; alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 op de Kloostertuin tussen de

Uit de media

Fryslân rookvrij

Het project 'Rookvrije Generatie' vindt dat kinderen het recht hebben op te groeien in een rookvrije