Een kindcentrum waar uw kind zich thuis voelt

Wij vinden het erg belangrijk dat onze leerlingen zich op hun school thuis voelen. Daarom besteden we graag veel aandacht om ouders goed te informeren wanneer zij zich over de vraag buigen welke school voor hun kind de juiste is.
De informatie op deze website helpt daar aan mee, maar vanzelfsprekend ontvangen we u ook graag op IKC de Korendrager. U kunt dan zelf ons kindcentrum bekijken en u in een persoonlijk gesprek laten informeren. Graag geven we u antwoord op de vragen die u heeft.
Bel ons gerust wanneer u een afspraak wilt maken. Ons nummer is 0517-390388. U kunt ook het formulier onderaan deze pagina gebruiken.

Onze peuteropvang

IKC de Korendrager heeft voor kinderen van 2 tot 4 jaar haar eigen peuteropvang. Is het eerst nog spannend, al snel vinden peuters het heerlijk om hier met leeftijdsgenootjes te spelen. Spelenderwijs ontwikkelen ze hun taalvaardigheid, motoriek en sociale vaardigheden. Onze peuteropvang is een mooie manier om rustig te wennen aan de overgang naar de kleuterklas.

De peuteropvang is van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Onze basisschool

Wanneer uw kind 4 jaar wordt mag uw kind naar de basisschool en kan het naar IKC de Korendrager. Wij bieden onze leerlingen passend onderwijs dat aansluit bij hun ontwikkeling.

Daarbij houden wij rekening met verschillen tussen kinderen. Vanaf groep 1 tot en met groep 8 bieden wij een doorgaande leerlijn met de nieuwste onderwijsmethoden en digitale middelen zoals Chromebooks, iPads en digitale schoolborden.

Onze plusklas

Voor de (hoog)begaafde kinderen op onze scholen, en de andere scholen van onze vereniging, is er op drie locaties een Plusklas ingericht. Dat is op de IKC Toermalijn te Franeker, de IKC Prins Johan Friso te Harlingen en IKC De Slotschool in St. Annaparochie.

Onze buitenschoolse opvang

Wanneer de schooltijden van uw kind niet goed aansluiten op uw werk- of studietijden kan de buitenschoolse opvang (BSO) helpen. Bij onze BSO kan uw kind voor of na school, op vrije middagen, maar ook in de vakanties terecht.
We bieden zowel voor schooltijd als na schooltijd opvang. Voor schooltijd vanaf 7:00 uur, na schooltijd tot 18:15 uur.

We werken samen voor uw kind

We vinden het belangrijk om goed contact met elkaar te hebben.

Een paar keer per jaar houden we de zogenaamde tien minuten gesprekken. U krijgt hier een uitnodiging voor via het ouderportaal. Maar als u eerder vragen heeft kunt u altijd op school terecht. Een vraag snel is beantwoord maar soms is het beter om een afspraak te maken.

We zijn er samen verantwoordelijk voor dat uw kind met plezier naar school gaat en zich goed kan ontwikkelen.

Aanmelden

Wanneer u een IKC zoekt voor uw kind of kinderen gaan we graag persoonlijk met u in gesprek. Dat geeft u de kans te vertellen over uw kind en ons de kans u te vertellen over ons IKC.

U vindt daarom geen inschrijfformulier op onze site. We vragen u ons te bellen, of gebruik te maken van dit aanmeldformulier. Wij nodigen u dan graag uit voor een gesprek.


Wij geven ons kind op voor: (svp aankruisen – meerdere antwoorden mogelijk)

>