Openingstijden

De groepen 1 t/m 8 volgen op maandag tot en met donderdag onderwijs van 8.30 uur tot 14.15 uur.
Voor de kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 gelden deze tijden ook op vrijdag.
Kinderen van groep 1, 2, 3 en 4 zijn op vrijdag om 11.45 uit. 

De tijden voor de peuters zijn van 8.30 uur tot 12.30 uur.

De eerste bel gaat om 8.20 uur. Dan mogen de kinderen naar binnen. Om 8.25 uur gaat er weer een bel, dan moet iedereen naar binnen. Om 8.30 uur beginnen de lessen.

De ouders van de peuters en de leerlingen van groep 1en 2 mogen de kinderen 's morgens naar binnen brengen.

Vakantie 2023 2024

Herfstvakantie 23-10-23 t/m 27-10-23
Kerstvakantie 22-12-23 t/m 05-01-24
Voorjaarsvakantie  19-02-24 t/m 23-02-24
Pasen/G. Vrijdag 29-03-24 t/m 01-04-24
Meivakantie 29-04-24 t/m 10-05-24
Pinksteren 19-05-24 t/m 21-05-24
Zomervakantie 19-07-24 t/m 30-08-24
   
Studiedag 09-10-23
Studiedag 23-01-24
Studiedag 07-03-24
Studiedag 26-06-24
   

Ouderbijdrage

Om activiteiten te kunnen betalen, zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest en de laatste schooldag, vragen we aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de bijdrage is dit schooljaar per kind € 20.

Voor kinderen die na de kerstvakantie op school komen rekenen we €10.

Kosten schoolreisje

Het is belangrijk samen feest te vieren en op reis te gaan. We zijn in september al op schoolreis geweest. De kosten voor het schoolreis worden achteraf betaald. Voor groep 1 en 2 zijn de kosten voor het schoolreisje € 20 ,-. voor groep 3,4 en 5 € 32,50 en voor groep 6 en en 7 € 35,-. Groep 8 gaat aan het eind van het schooljaar op schoolkamp. De kosten daarvoor zijn nog niet bekend.

Een financiƫle bijdrage voor uw kind?

Is uw inkomen onvoldoende om schoolspullen voor uw kind(eren) aan te schaffen? Is sport, muziekles of een dagje weg te duur, of zelfs een verjaardagsfeestje? Vraag dan een bijdrage bij samenvoorallekinderen.nl.

Ga op de site naar 'Voor ouders' en start meteen een aanvraag. U kunt voor meerdere voorzieningen een bijdrage vragen. Is invullen lastig? Vraag dan hulp van het Gebiedsteam van Waadhoeke (0517-380 357).

School op de kaart

De website Scholen op de kaart geeft cijfers en informatie over scholen. U vindt er onder andere gegevens over onderwijsopbrengsten, leerlingenaantallen, financiën en personeel. Doordat de site gebruik maakt van data van DUO en de Inspectie van het Onderwijs kunt u op scholenopdekaart.nl ook scholen met elkaar vergelijken.

Onze schoolgids

In de schoolgids van IKC de Korendrager vinden ouders, verzorgers en belangstellenden veel informatie over onze school en wat wij onze leerlingen te bieden hebben.

Ons jaarplan

Het jaarplan voor de basisschool van ons kindcentrum maken we aan het begin van ieder nieuw schooljaar. Het plan beschrijft de onderwerpen die we dat schooljaar oppakken. U kunt ons jaarplan 2023 2024 hier downloaden.

Ons jaarverslag

Aan het eind van ieder schooljaar maken we de balans op in een jaarverslag. We vertellen aan welke onderwerpen we werkten en wat we wisten te bereiken. Voor dit schooljaar is geen jaarverslag beschikbaar. 

Ons schoolplan

Het schoolplan van IKC de Korendrager gaat over de periode 2019-2023.
In dit plan geven we aan wat we van plan zijn met ons onderwijs. Zo is voor een ieder duidelijk wat we willen bereiken. Van ouders tot team, Van bestuur tot belangstellenden.
De samenvatting van onze plannen vindt u in onze poster. Deze kunt u hier downloaden

Een klacht. Wat dan?

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over een beslissing of het gedrag van iemand op de Korendrager. Mocht dat zo zijn dan vragen we u dit eerst te bespreken de persoon in kwestie of met de directeur van onze school.
Biedt dit geen oplossing, of heeft u hierbij ondersteuning nodig, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van onze koepel CBO Noardwest Fryslân.
De Algemene klachtenregeling voor de koepel (en dus ons kindcentrum) vindt u hier.

Privacybeleid (AVG)

Het privacybeleid van De Korendrager vindt u op de site van onze vereniging: cbo-nwf.nl.
Hier vindt u onder andere ons privacyregelement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

Inspectierapporten

Hier vindt u de inspectierapporten BSO en Kinderopvang.
- Inspectie BSO
- Inspectie Kinderopvang

Contact

IKC de Korendrager -
christelijk kindcentrum met basisschool, peuteropvang en BSO

Botniasteeg 16a 
8801 KJ Franeker

T 0517 - 390 388

E dekorendrager@cbo-nwf.nl 

Interim Directeur Els de Boer
Telefoon: 0517-390 388


Bankrekening NL 08 Rabo 0320 4290 32

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, telefoon of via ons contactformulier. 

Bijdrage en tegemoetkoming

Voor de buitenschoolse opvang en peuteropvang betaalt u op IKC de Korendrager een eigen bijdrage. Afhankelijk van uw inkomen en het aantal uren opvang hebt u echter recht op Kinderopvangtoeslag. De hoogte van deze toeslag kunt u berekenen op belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Hieronder vindt u ook een rekenhulp die u inzicht geeft in uw bijdrage voor buitenschoolse opvang en peuteropvang.

Bereken uw eigen bijdrage

Bereken hier uw eigen bijdrage voor buitenschoolse opvang en peuteropvang op ons IKC.

De rekenmodule wordt geladen,
een moment geduld aub....


29 juni, Start nieuwe schooljaar

Op maandag 4 september start schooljaar 2023-2024

Vertrouwenspersoon

Per 1 januari 2024 hebben we een nieuw vertrouwenspersoon binnen de organisatie. Dit is mevrouw Adriaentsje Tadema. Te bereiken op 06- 229 709 65 of via de mail: a.tadema@ggdfryslan.nl.